พัฒนา LLMs (ChatGPT)Application ด้วย 🦜🔗LangChain

TL;DR บทความนี้เราเป็นการเล่าภาพรวมคร่าวๆหากเราต้องการทำ Application ที่ต่อกับ LLM อย่าง ChatGPT ของ OpenAI ว่ามีอะไรที่ควรรู้บ่าง อย่าง RAG, Prompt engineering อย่าง ReAct และจะมีการลองทำพวกนั้นโดยใช้ LangChain มาช่วย แต่บทความนี้จะไม่ได้ลงลึกในแต่ล่ะเรื่องเป็นเหมือน Introduction มากกว่า Preface ผมไม่ใช่ AI Engineer หรือเป็นคนที่อ่าน Paper หรือทำด้าน AI มา โดยเฉพาะ งานหลักๆของผมส่วนใหญ่ก็คืองาน Software Engineer + Software Architect แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมาของ ChatGPT ที่ OpenAI เปิดตัวมานี้ ทำให้เราเห็นความสามารถของมันเยอะมาก และเราเข้าถึงหรือเข้าไปใช้งานมันก็ไม่ยาก ยิ่งปัจจุบัน Big Tech หลายๆที่ก็เริ่มทำแข่งกันออกมาเยอะมาก SWE อย่างเราๆก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วย (ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ทำงานด้าน…

พัฒนา LLMs (ChatGPT)Application ด้วย 🦜🔗LangChain
พัฒนา LLMs (ChatGPT)Application ด้วย 🦜🔗LangChain

ลองใช้ Generics Type ที่จะออกมาใน Go 1.18 (beta)

TL;DR Generics type ใน Golang จะออกใน version 1.18 นี้จะช่วยให้ Developer ลดการสร้างฟังชั่นซ้ำซ้อนและสามารถสร้างฟังชั่นเดียวที่สามารถทำงานได้กับหลายๆ types ได้เลย อ่านเพิ่มเติม Generics Type คืออะไร ในภาษา static type อย่าง Golang เราจำเป็นจะต้องกำดหมด type ให้กับทุกๆสิ่งอย่างเช่น เราจะทำ function สำหรับบวกค่าใน array เราก็ต้องรู้ก่อนว่า element ใน array นั้นเป็นอะไร ยกตัวอย่าง code จากตัวอย่างก็จะเห็นว่าการทำงานของฟังชั่น SumInt และ SumFloat แต่เราต้องทำออกมา 2 ฟังชั่นเพราะว่าเราจำเป็นต้องกำหนด type ที่แตกต่างกันให้ทั้ง 2 ฟังชั่นนี้ แต่ถ้าเราเขียนภาษาที่เป็น dynamic type อย่าง Javascript จะเป็นประมาณนี้…

ลองใช้ Generics Type ที่จะออกมาใน Go 1.18 (beta)
ลองใช้ Generics Type ที่จะออกมาใน Go 1.18 (beta)
T shape model จ๋าฉันไปถุกทางรึป่าวนะ ?
T shape model จ๋าฉันไปถุกทางรึป่าวนะ ?